Procesbegeleiding in organisaties

Ook binnen organisaties is het leggen van verbinding belangrijk. “Op een nieuwe manier willen werken” staat soms ver af van “op een nieuwe manier gaan werken”. Ik help bij het implementeren van deze trajecten. Als procesmanager, trainer of adviseur. Daarnaast begeleid ik als gespreksleider intervisie bijeenkomsten, help ik MT’s on hun strategische visie te bepalen of begeleid ik teams om elkaar beter te leren kennen.

Zaakgericht werken

Voor een provincie heb ik deze implementatie vorm gegeven door workshops te ontwikkelen over zaakgericht werken. Daarbij heb ik niet de nadruk gelegd op de informatie die projectgroep wil zenden, maar op het beantwoorden van vragen die de gebruikers hebben. Wat is het? Waarom moet dit? Hoe gaat dit mij helpen in mijn werk? In de evaluatie kregen we van de deelnemers terug dat deze insteek erg werd gewaardeerd. Veranderingstrajecten zijn complex. Verbinding met de gebruikers vanaf het begin tot het einde van het traject is in mijn visie de belangrijkste succesfactor. Maar er zijn er meer. Ik ga graag met u in gesprek over de andere factoren.

Een gemeente in Fryslan stond aan het begin van dit traject. Als procesbegeleider heb ik op de afdeling Ruimte voor een andere opbouw gekozen. In 4 sessies hebben we samen de volgende vragen beantwoord: Hoe zien jullie processen er uit, welke documenten horen daar bij, waar slaan jullie die op, is dat handig en wat hebben jullie nodig om dit slimmer te doen. Vervolgens is er een advies geschreven over hoe de implementatie op de vraag van de afdeling kan aansluiten. Bent u ook aan de slag met zaakgericht werken en wilt u eens vrijblijvend sparren?

Voor een gemeente in Groningen heb ik de werkprocessen in kaart gebracht voor de afdeling stadsbeheer. Bovendien heb ik de collega’s daar geleerd hoe dat kan. En nu? Doen ze het zelf.

Heeft u ook een procesvraag? Neem contact op.

 

pdikhoffProcesbegeleiding in organisaties