2015 Veranderlab Welstand in Groningen

pdikhoff Mijn projecten

Als aanjager van het veranderlab Welstand in Groningen zal Dikhoff Advies zich vanaf juni 2015 inzetten om samen met verschillende partijen de welstand in Groningen eens met een frisse blik te benaderen. Een open proces zonder vooropgestelde resultaatsverwachting. Een heel tof project waar ik nu al enthousiast van word. Wil je meedenken? Is welstandsbeleid wel overal nodig? Heb je ideeën hoe het beter kan? …

pdikhoff2015 Veranderlab Welstand in Groningen

2015 Rijksuniversiteit Groningen: Opstellen Strategische Agenda Sustainable Landscapes

pdikhoff Mijn projecten

Eind van 2014 kreeg Dikhoff Advies de opdracht om een Strategische Agenda Sustainable Landscapes op te stellen. De Rijks Universiteit Groningen wilde de kennis en krachten van topwetenschappers uit verschillende faculteiten bij elkaar brengen op dit onderzoeksveld. Dikhoff Advies heeft in de agenda de Mission Statement geformuleerd, de scope aangegeven en de deliverables en activities in beeld gebracht. Het was een eer en …

pdikhoff2015 Rijksuniversiteit Groningen: Opstellen Strategische Agenda Sustainable Landscapes

2014 – 2015 Provincie Overijssel: Projectmanager Natura2000

pdikhoff Mijn projecten

In de provincie Overijssel liggen 24 Natura2000 gebieden. Momenteel is er nieuwe regelgeving op het gebied van stikstof en worden er bovendien beheerplannen Natura2000 ontwikkeld. Dit betekent dat er veranderingen plaatsvinden voor belanghebbenden in en om die gebieden. Als project manager is Pieter verantwoordelijk voor het realiseren van deze plannen in samenspraak met al die verschillende belanghebbenden. Een complexe en uitdagende opgave. …

pdikhoff2014 – 2015 Provincie Overijssel: Projectmanager Natura2000

2014 Gemeente Delfzijl: werkprocessen stadsbeheer

pdikhoff Mijn projecten

De afdeling stadsbeheer in Delfzijl is recentelijk samengevoegd vanuit een aantal afdelingen in de gemeente Delfzijl. Vanuit de afdeling wordt met veel enthousiasme gewerkt aan de openbare ruimte in de gemeente. Om de professionalisering te versterken die daar plaatsvindt is Dikhoff advies gevraagd om de werkprocessen binnen de afdeling in kaart te brengen. Als gecertificeerd RULES Consultant heeft Dikhoff Advies de …

pdikhoff2014 Gemeente Delfzijl: werkprocessen stadsbeheer

2014 Gemeente Leeuwarden: procesbegeleiding informatiesysteem analyse

pdikhoff Mijn projecten

De opgave: onderzoek bij de sector ROI welke overlap er in het proces van ontwerp tot beheer van een project in de openbare ruimte bestaat tussen verschillende informatiesystemen, kom tot een efficiënter proces en onderzoek hoe informatiesystemen beter ingezet kunnen worden in dit proces. Onze aanpak: Janet Feenstra en ik hebben gekozen om deze analyse niet zelf te maken, maar …

pdikhoff2014 Gemeente Leeuwarden: procesbegeleiding informatiesysteem analyse

2014 Gemeente De Friese Meren; Woonoffensief

pdikhoff Mijn projecten

De opgave: De provincie Fryslân wil een boost geven aan de woningmarkt door starters te bewegen om in het voorjaar van 2014 een woning te kopen. Als startpunt vindt in elke gemeente een woon-markt plaats op 15 februari. Gemeente De Friese Meren heeft mijn ingeschakeld om de organisatie van dit evenement te organiseren en de starters in de gemeente te …

pdikhoff2014 Gemeente De Friese Meren; Woonoffensief

2013 Provincie Groningen; implementatie zaakgericht werken

pdikhoff Mijn projecten

De opgave: bereid alle medewerkers voor op de implementatie van een nieuw zaaksysteem (Verseon). N.b: Vooraf en in de wandelgangen werd mij duidelijk dat er een kritische houding was ten aanzien van dit project. Mijn aanpak: Vanwege de kritische houding heb ik gekozen om veel tijd in te ruimen om duidelijkheid te geven. Daarbij heb ik niet de nadruk gelegd op …

pdikhoff2013 Provincie Groningen; implementatie zaakgericht werken

2011 Yacht; interim manager

pdikhoff Mijn projecten

De opgave: wegens het uitvallen van onze unit-manager is mij gevraagd deze positie voor een jaar over te nemen. De unit bouw civiel, ruimtelijke ordening en legal had het moeilijk door de woningcrisis en de bezuinigingen bij de overheid. Mijn taak was om de unit in een steeds lastigere markt operationeel en in de zwarte cijfers te houden. Mijn aanpak: Deze …

pdikhoff2011 Yacht; interim manager

2008- 2010 Provincie Overijssel; project (omgevings) manager

pdikhoff Mijn projecten

Een wat ouder project, maar wel één waar ik nog steeds trots op terug kijk. De opgave: In 2008 is de Wet ruimtelijke ordening fundamenteel vernieuwd. Dit betekende een nieuwe manier van werken voor gemeenten en provincie, maar ook vooral een nieuwe manier van samenwerken. De opgave van ons project was om de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving in Overijssel …

pdikhoff2008- 2010 Provincie Overijssel; project (omgevings) manager